Home

Specialist in beeldende kunst, kunst in de publieke ruimte en cultureel erfgoed 

Als voormalig Programmaraadslid Beeldende Kunst Zuidas, freelance curator, initiator en organisator van kunstprojecten, tentoonstellingen, presentaties, publicaties en symposia voor onder meer het Virtueel Museum Zuidas, heeft Meinke Horn in de afgelopen twintig jaar een brede werkervaring opgedaan en een groot netwerk opgebouwd binnen de beeldende kunst, de toegepaste kunst, design en kunst in de publieke ruimte.
Meinke Horn heeft samengewerkt met nationale en internationale kunstenaars van verschillende disciplines, met ontwerpers, architecten, wetenschappers, filosofen, fotografen, schrijvers en met diverse kunstinstellingen, waarbij zij afwisselend zowel ondersteunend, initiërend, uitvoerend, als adviserend heeft gefunctioneerd. Haar kennis op het gebied van de huidige ontwikkelingen in de beeldende kunst is zodoende groot.

Daarnaast is Meinke Horn gespecialiseerd in cultureel erfgoed, in het bijzonder de naoorlogse wandkunst die tot voor kort nauwelijks aandacht en bescherming kende. In opdracht van de gemeente Amsterdam geeft zij advies en begeleidt zij momenteel de herplaatsing van twee sgraffito’s van haar vader, Lex Horn, wiens werk tot de top van het naoorlogse Nederlandse erfgoed behoort, bij de Entree voor het Centraal Station in Amsterdam.

In 2016 richtte zij de Stichting Lex Horn op om het nog resterende  monumentale werk van Lex Horn veilig te stellen en te conserveren. Samen met het bestuur van De stichting Lex Horn zet zij zich daarnaast in om de inhoudelijke en technische kennis met betrekking tot de naoorlogse wandkunst te bevorderen. Door diens praktijkervaring, (kunsthistorische) expertise en netwerk zijn de activiteiten van de stichting Lex Horn voorbeeldstellend. Doel is om van daaruit een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van (landelijk) beleid, en/of richtlijnen voor de conservering van naoorlogse wandkunst. Daarnaast geeft de stichting advies en begeleiding aan overheden en particulieren met betrekking tot de conservering van dit erfgoed.

Ook is Meinke Horn werkzaam bij het Stedelijk Museum in Amsterdam als freelance rondleider voor de afdeling Development, het Stedelijk Museum Fonds en Educatie.

Horns beeldende werk was te zien tijdens de tentoonstelling Horn & Leysner @ PuntWG
Afbeelding: uit de serie Observations & Interpretations, 2014, mixed media.

Meinke-Horn-basisbeeld